منیژه آرمین: در سیاست‌گذاری‌ها جای اهالی فرهنگ خالی است-معرفی فیلم ترسناک - معرفی فیلم ترسناک

منیژه آرمین: در سیاست‌گذاری‌ها جای اهالی فرهنگ خالی است-معرفی فیلم ترسناک


منیژه آرمین معتقد است که در سیاست‌گذاری‌ها جای اهالی فرهنگ خالی است و به نوعی سیاست جای فرهنگ را در کشورمان گرفته است.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار