نظرم درباره کاهش سهم سه درصدی دفاتر پخش منفی است / دولت ارزش افزوده ۹ درصدی را حذف کند-معرفی فیلم ترسناک - معرفی فیلم ترسناک

نظرم درباره کاهش سهم سه درصدی دفاتر پخش منفی است / دولت ارزش افزوده ۹ درصدی را حذف کند-معرفی فیلم ترسناک


سید جمال ساداتیان با انتقاد از کاهش سهم سه درصدی دفاتر پخش از فروش آثار سینمایی گفت: امیدواریم دولت در حذف ارزش افزوده ۹ درصدی به سینما کمک کند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار