۲۸۶ رشته صنایع دستی در ایران وجود دارد-معرفی فیلم ترسناک - معرفی فیلم ترسناک

۲۸۶ رشته صنایع دستی در ایران وجود دارد-معرفی فیلم ترسناک


یاوری گفت: از وجود ۲۸۶ رشته صنایع دستی در کشور خبرداد و گفت: فرش مهمترین صنایع دستی ایران زمین است.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار